Participació Ciutadana

Informació sobre els processos oberts a la participació de la ciutadania.

Per donar compliment al que disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal següent: L’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via ...
Per donar compliment al què disposa l’article 83 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament ha aprovat l’avanç de planejament i el Document Inicial Estratègic, del Pla Especial urbanístic, núm. 6, promogut a instància de ...
Per donar compliment al què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme les modificacions de les ordenances fiscals següents: (i) L’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme les modificacions de les ordenances fiscals següents: (i) L’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus ...
Per donar compliment al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 2015, es fa públic que l'Ajuntament vol aprovar inicialment el Pla especial de desenvolupament urbanñistic, per l'ordenació d'un aparcament d'autocaravanes i caravanes a Vinyols i els Arcs. La qual cosa es fa ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol aprovar inicialment la nova versió del Pla Parcial número 7 de Vinyols i els Arcs. La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de ...

Pàgines

Subscriure a