Ajuts i subvencions

Gràcies a la subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament ha pogut fer diverses inversions en equipaments municipals per tal de millorar-los. S’ha reformat la biblioteca i s’ha invertit en nous ordinadors i mobiliari per poder donar un millor servei als usuaris, s’han condicionat les ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir: - Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.8, millora de l'eficiència en els sistemes energètics enllumenat, de 34.408.50€ que correspon al 85% del pressupost mínim a executar. - Subvenció per a actuacions del foment de la ...
La Diputació de Tarragona, en data 20 d'octubre de 2020, concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-23 per les següent actuacions: Inversions anualitat 2021 Adequació de la Sala i annexos Import elegible 977.591,04€ Concedit 26,58% Import ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de febrer de 2022, ha concedit una subvenció per import de 62.500€ per a compensar les despeses corrents d'aquest Ajuntament, anualitat 2022. (PAM 2020-2023)
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de setembre de 2022, ha concedit subvenció de salut pública per a: - Línia 1 - 1.2 Seguretat piscines, per un import de 7.729,54€ que correspon al 85% del pressupost mínim a justificar. - Línia 1 - 1.3 Agent cívic, per un import de 1. ...
La Junta de Govern, de data 5 de juliol de 2022, de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.500€ per a la contractació de persones desocupades per a la realització de serveis d'interès general i social de Vinyols i els Arcs.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha concedit una subvenció per import de 1.465,93€ per al control de plagues peridomèstic i una subvenció per import de 753,45€, per al control de plaga del mosquit tigre, que correspon al 95% del pressupost mínim ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 22 de desembre de 2020, ha concedit una subvenció pels desperfectes que es van produir el 22 d'octubre del 2019 per fortes pluges per un total de 28.500,00€, que correspon al 95% del pressupost mínim a executar.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 dedesembre de 2021 va concedir: - Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.4, instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la coberta del Pavelló municipal, de 19.374€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar. - ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 26 de juliol de 2022, va concedir una subvenció de 5.852,18€ per a l'actuació "L'estiu també és cultura", que correspon al 85% del pressupost elegible de 9.290,14€.

Pàgines

Subscriure a