Ajuts i subvencions

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en cessió de data 28 de juliol de 2020, s'ha concedit al municipi de Vinyols i els Arcs la quantitat de 16.368,01€ per atendre les despeses de vigilància i seguretat en espais públics, contractació de socorrista i adquisició de material ...
La Diputació de Tarragona, en data 20 d'octubre de 2020, concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-23 per les següent actuacions: Inversions anualitat 2021 Adequació de la Sala i annexos Import elegible 977.591,04€ Concedit 26,58% Import ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 14 de desembre de 2018, ha concedit una subvenció per import de 4.306,21€ per assistència econòmica jurídica de caràcter excepcional.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 1 de desembre de 2020, ha concedit una subvenció per a arranjaments d'humitats al consultori mèdic per import de 2.781,45€, que correspon al 95% del pressupost mínim a executar per al fiançament.
Per decret de Presidència, de data 14 d'agost de 2020, de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.000,00€ per al fiançament de les actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics de Vinyols i els Arcs que correspon al 95% del pressupost mínim a executar.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha concedit una subvenció per import de 1.465,93€ per al control de plagues peridomèstic i una subvenció per import de 753,45€, per al control de plaga del mosquit tigre, que correspon al 95% del pressupost mínim ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 22 de desembre de 2020, ha concedit una subvenció pels desperfectes que es van produir el 22 d'octubre del 2019 per fortes pluges per un total de 28.500,00€, que correspon al 95% del pressupost mínim a executar.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 24 de setembre de 2019 va concedir una subvenció per a la millora de l'enllumenat públic del PE-2 per import de 11.632'50€ que correspon al 95% del pressupost mñinim a executar.
El Consell Comarcal del Baix Camp, ha concedit a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs una subvenció de 6.928,57€ per les obres: Arranjament d'un tram del Camí de Montbrió i Camí de les Deveses.
La Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al funcionament de la llar d'infants EL CUCUT de 12.923,52€.
Subscriure a