Convocatòria de subvenció per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat en règim de concurrència no competitiva, any 2023

 

Per decret del president de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de data 3 d’agost de 2023, es dona publicitat de la subvenció atorgada amb el suport de la Diputació, segons la qual l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs és beneficiària d’un ajut de 1.488,07€ destinats a productes agroalimentaris i artesans de qualitat.