Instruccions per donar d'alta un habitatge d'ús turístic

Al municpi de Vinyols i els Arcs, queden suspeses temporalment l'atorgament de llicencies d'habitatges d'ús turístic d'acord amb el Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.