Regidories VIA - Acord Municipal

Els regidors, els equipaments, els serveis i la informació d'interès per a la ciutadania, organitzats per àrees temàtiques

Regidor responsable:Alcalde - President Arnau Guasch i Girona                arnauguasch@vinyols.cat  Competències i funcions:Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal.Aprovació del planejament general urbanístic i atorgament de llicències d'obres.Per l'agricultura...
Regidora responsable:Emilia Martínez i Moreno emimartinez@vinyols.cat Competències i funcions:Gestió pressupostària, intervenció i tresoreria, control de l'execució del pressupost i de l'estat dels ingressos i les despeses de la hisenda municipal.Serveis en matèria de protecció, promoció i...
Regidor responsable:Xavi Gallego Aguirre xavigallego@vinyols.cat  Competències i funcions:Redacció i implementació del Pla Local de Joventut.Activitats festives i organització de la Festa Major d'estiu de Sant Joan i la Festa Major de Santa Caterina. 
Regidora responsableAntonieta Freixas Farran antonietafreixas@vinyols.cat Competències i funcions:Garantir la sostenibilitat del medi ambient i els seus recursos naturals com a objectiu de desenvolupament sostenible.Control i gestió en matèria de salubritat, recollida i gestió de residus municipals...
Regidora responsable:Marta Aubaó i Moix martaaubao@vinyols.cat  Competències i funcions:Organització i promoció de les activitats culturals.Coordinació dels canals de comunicació, tot vetllant per la seva pluralitat i rigorositat.Gestió de la llar d'infants municipal, manteniment i suport als...
Regidora responsable:Susanna Garcia López               susannagarcia@vinyols.cat    Competències i funcions:Organització d'esdeveniments esportius, gestió dels equipaments esportius municipals (gimnàs, pavelló i piscina) i promoció de l'esport. Foment del sector econòmic i el teixit productiu del...
Subscriure a