Convocatòria subvencions de transició energètica i acció climàtica 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir:

- Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.8, millora de l'eficiència en els sistemes energètics enllumenat, de 34.408.50€ que correspon al 85% del pressupost mínim a executar.

- Subvenció per a actuacions del foment de la recollida selectiva i prevenció de residus, línia 4.2, recollida porta a porta (PaP) de 10.000€ que correspon al 85% del pressupost elegible.