subvencions

Títol Calendari Resum Etiquetes
Convocatòria subvencions destinades al foment de l'ocupació 2022 13/12/2017 La Junta de Govern, de data 5 de juliol de 2022, de la Diputació de Tarragona  ha concedit una subvenció per import de 9.500... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular 2023 03/01/2022 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de juny de 2023, va concedir una subvenció de 15.016,79€... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per al finançament de despeses per a la gestió d’espècies plaga, espècies invasores en espais urbans, periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats 2020 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha concedit una subvenció per import... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 22 de desembre de 2020,  ha concedit una subvenció pels... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria de subvencions Pla d'Acció Municipal, despeses corrents (PAM) 2020-2023 16/03/2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 14 de febrer de 2023, ha concedit una subvenció per... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions de transició energètica i acció climàtica 2022 26/03/2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir:- Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.8,... subvencions, Diputació de Tarragona
Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 13/08/2018 La Diputació de Tarragona, en data  20 d'octubre de 2020, concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del... subvencions, Diputació de Tarragona, PAM
Subvencions salut pública 2023 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de juny de 2023, ha concedit subvenció de salut pública per... Diputació de Tarragona, subvencions