subvencions

Títol Calendari Resum Etiquetes
Convocatòria subvencions destinades a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics 2020 13/12/2017 Per decret de Presidència, de data 14 d'agost de 2020, de la Diputació de Tarragona  ha concedit una subvenció per import de... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria de subvencions per a activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular 2021 03/01/2022 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 5 d'octubre de 2021, va concedir una subvenció de 4.225€ per a... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per al finançament de despeses per a la gestió d’espècies plaga, espècies invasores en espais urbans, periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats 2020 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha concedit una subvenció per import... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per als municipis, amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19, exercici 2020 26/03/2018 Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en cessió de data 28 de juliol de 2020, s'ha concedit al... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 22 de desembre de 2020,  ha concedit una subvenció pels... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria de subvencions Pla d'Acció Municipal, despeses corrents (PAM) 2020-2023 16/03/2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 62.500€ per a compensar les despeses... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Convocatòria 2021 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 21 de desembre de 2021, ha concedit subvenció de salut pública... Diputació de Tarragona, subvencions
Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 13/08/2018 La Diputació de Tarragona, en data  20 d'octubre de 2020, concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del... subvencions, Diputació de Tarragona, PAM