Subvencions salut pública 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de juny de 2023, ha concedit subvenció de salut pública per a:

- Línia 2 - Seguretat de les piscines per un import de 8.843,00€, que correspon al 71,55% del pressupost mínim a justificar. 

La contractació d’un socorrista per informar i vigilar que es compleixin les mesures preventives a la piscina municipal i els seus accessos.

- Línia 3 - Desfibril·ladors (DEAS) per un import de 629,01€, que correspon al 71,77% de l'import mínim a justificar.

El municipi de Vinyols i els Arcs disposa de tres desfibril•ladors ubicats en diferents zones:

*zona esportiva, que dona cobertura al pavelló, la piscina municipal, el centre cultural i el casal.

*recinte de les escoles velles, que dona cobertura a la llar de jubilats, l'espai d'associacions i la llar d'infants. 

*consultori mèdic a la plaça de l’Església.

Les actuacions han estat diversos manteniments i canvis en els elèctrodes.

- Control sanitari d'aigües, per un import total de 2.717,00€, que correspon al 84,99% del pressupost mínim a justificar.

Manteniment de la piscina, analítiques dels vasos i control de la legionel·losi en instal·lacions públiques.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 3 d'octubre de 2023, ha concedit subvenció de salut pública per a:

- Control de plagues urbanes i animals peridomèstics per un import total de 8.839,00€, que correspon al 67,17% del pressupost mínim a justificar, a repartir en les següents actuacions:

Reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà i control del mosquit tigre, la mosca negra i la vespa asiàtica.

Manteniment d’espècies plaga: l'objectiu és el control de les espècies plaga per mantenir-les sota el llindar de tolerància. Es van realitzar diferents controls anuals de rosegadors (rates i ratolins) i insectes caminadors (paneroles i formigues) al clavegueram de tot el municipi, com també a tots els equipaments i edificis municipals, a més de l'escola. 

Així mateix, es realitzen controls del mosquit tigre en zones d'aigües estancades i diferents punts conflictius del municipi com la llar de jubilats, la llar d'infants i la piscina (amb la instal·lació i el manteniment d’insectocaptors).

- Servei de recollida de coloms.

- Gestió d'animals domèstics abandonats

Veterinari i gàbia: les actuacions que es van portar a terme foren la de control de les colònies de gats, en col·laboració amb l'entitat sense ànim de lucre, VINYOLS MÈU, consistent en l'esterilització i altres intervencions, mitjançant el transport i servei de veterinari, subministrament de medicaments i pinso.