Convocatòria subvencions per al finançament de despeses per a la gestió d’espècies plaga, espècies invasores en espais urbans, periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha concedit una subvenció per import de 1.465,93€ per al control de plagues peridomèstic i una subvenció per import de 753,45€, per al control de plaga del mosquit tigre, que correspon al 95% del pressupost mínim a executar en ambdós casos.