Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023

La Diputació de Tarragona, en data  20 d'octubre de 2020, concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-23 per les següent actuacions:

  1. Inversions anualitat 2021

Adequació de la Sala i annexos

Import elegible 977.591,04€

Concedit 26,58%

Import subvenció 259.869,41€

 

  1. Despeses corrents anualitats 2020-2023

                        Pressupost elegible 70.000,00€

Concedit 90%

Import subvenció 62.500,00 €