Ajuts i subvencions

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 22 de desembre de 2020, ha concedit una subvenció pels desperfectes que es van produir el 22 d'octubre del 2019 per fortes pluges per un total de 28.500,00€, que correspon al 95% del pressupost mínim a executar.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 dedesembre de 2021 va concedir: - Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.4, instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la coberta del Pavelló municipal, de 19.374€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar. - ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de juny de 2023, va concedir una subvenció de 15.016,79€ per a diverses actuacions culturals, que correspon al 78,21% del pressupost elegible de 19.200,00€.
La Diputació de Tarragona en sessió de Junta de Govern de 13 de desembre de 2022 va acordar concedir la quantitat de 455,82€ per a subvencionar els interessos de préstec d'aquest ajuntament.
La Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al funcionament de la llar d'infants EL CUCUT de 17.675€.

Pàgines

Subscriure a