Convocatòria de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 dedesembre de 2021 va concedir:

- Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.4, instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la coberta del Pavelló municipal, de 19.374€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar.

- Subvenció per a actuacions del foment de la recollida selectiva i prevenció de residus, línia 4.2, recollida porta a porta (PaP) de 9.682€ que correspon al 90% del pressupost elegible.