Particpació ciutadana al planejament urbanístic

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector SUPP3, càmping Àmfora d’Arcs, la qual és del tot necessària per tal de mantener l’ús de camping amb plena seguretat jurídica i permetre de forma no provisisonal la millora i modernització de les instal.lacions.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris d’obertura al públic.

Vinyols i els Arcs, 2 de juliol de 2019.