Participació ciutadana al planejament urbanístic

Per donar compliment al què disposa l’article 83 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament ha aprovat l’avanç de planejament i el Document Inicial Estratègic,  del Pla Especial urbanístic, núm. 6, promogut a instància de CAMPING ÀMFORA D’ARCS, SL,  la qual és del tot necessària per tal de mantenir l’ús de càmping amb plena seguretat jurídica i permetre de forma no provisional la millora i modernització de les instal·lacions.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris d’obertura al públic.

Vinyols i els Arcs, 12 d’abril de 2021