Participació Ciutadana

Informació sobre els processos oberts a la participació de la ciutadania.

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual del Pla Parcial SUPP-1 Fontcoberta de Vinyols i els Arcs, per tal de procedir a la correcció d’una errada detectada en la seva versió ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal i la relativa a la utilització privativa o aprofitament especial de les instal. ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme l’ordenança que regula els fitxers que contenen dades de carácter personal, donat que l’actualment vigent està totalment desfasada i apartada de la normativa que ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme el Pla local de seguretat viària, el qual està essent redactat pel Servei Català de Trànsit, ja que es vol solventar el problema que actualment té la localitat i ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme el Pla de circulació del nucli de Vinyols de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, donat que actualment estan existint serioses dificultats a l’hora de circular pel ...

Pàgines

Subscriure a