Pla de Circulació

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme el Pla de circulació del nucli de Vinyols de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, donat que actualment estan existint serioses dificultats a l’hora de circular pel nucli de la localitat i per tant és d’interès general que es doni una solució al tema.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic.