Fitxers de dades de caràcter personal

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme l’ordenança que regula els fitxers que contenen dades de carácter personal, donat que l’actualment vigent està totalment desfasada i apartada de la normativa que actualment està en vigor.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic.