Planejament Urbanístic

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual del Pla Parcial SUPP-1 Fontcoberta de Vinyols i els Arcs, per tal de procedir a la correcció d’una errada detectada en la seva versió vigent.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris d’obertura al públic.