Pla Parcial número 7

Per donar compliment al què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol aprovar inicialment la nova versió del Pla Parcial número 7 de Vinyols i els Arcs.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris d’obertura al públic.