- Hisenda, Benestar i família, Salut i Participació ciutadana

Regidora responsable:

Emilia Martínez i Moreno

 

emimartinez@vinyols.cat

 

Competències i funcions:

Gestió pressupostària, intervenció i tresoreria, control de l'execució del pressupost i de l'estat dels ingressos i les despeses de la hisenda municipal.

Serveis en matèria de protecció, promoció i prevenció de la salut.

Atenció a les persones, suport i protecció dels col·lectius vulnerables i assistència en matèria de serveis socials.

Participació ciutadana: organització i gestió dels processos participatius i consultes a la ciutadania.

 

 

El pressupost municipal és l'eina fonamental de què disposa l'Ajuntament per a la gestió del dia a dia. Es tracta d'una ordenança en la qual es reflecteixen els ingressos i les despeses que ha de tenir la corporació durant tot l'any. L'aprovació del pressupost és la primera i més important de les ...
Subscriure a