Comunicació, Cultura, Educació i Turisme

Regidora responsable:

Marta Aubaó i Moix

 

martaaubao@vinyols.cat

 

 

Competències i funcions:

Organització i promoció de les activitats culturals.

Coordinació dels canals de comunicació, tot vetllant per la seva pluralitat i rigorositat.

Gestió de la llar d'infants municipal, manteniment i suport als equipaments educatius i gestió de la biblioteca municipal.

Promoció dels actius turístics del municipi.

Subscriure a