- Governació, Personal, Urbanisme i Agricultura

Regidor responsable:

Alcalde - President Arnau Guasch i Girona

               

 arnauguasch@vinyols.cat

 

 

Competències i funcions:

Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal.

Aprovació del planejament general urbanístic i atorgament de llicències d'obres.

Per l'agricultura i el bon desenvolupament rural, oferint suport a sectors com la pagesia i la ramaderia

 

 

Borses de treball
Normes subsidiàries del Planejament Urbanísitc del municipi de Vinyols i els Arcs. CONSULTA DE DOCUMENTS
Subscriure a