- Esports, Promoció econòmica i Emprenedoria i Igualtat i Polítiques de gènere

Regidora responsable:

Susanna Garcia López

               

susannagarcia@vinyols.cat

 

 

 

 

Competències i funcions:

Organització d'esdeveniments esportius, gestió dels equipaments esportius municipals (gimnàs, pavelló i piscina) i promoció de l'esport.

 

Foment del sector econòmic i el teixit productiu del municipi.

 

Suport i orientació als emprenedors i les noves iniciatives empresarials del municipi.

 

Igualtat entre homes i dones i lluita per l'erradicació de les violències masclistes.  Polítiques per a la diversitat sexual, afectiva i de gènere i la promoció dels drets de les persones LGBTI al municipi.

 

 

Subscriure a