Pressupost municipal i ordenances fiscals

 

 

  • El pressupost municipal és l'eina fonamental de què disposa l'Ajuntament per a la gestió del dia a dia. Es tracta d'una ordenança en la qual es reflecteixen els ingressos i les despeses que ha de tenir la corporació durant tot l'any. L'aprovació del pressupost és la primera i més important de les tasques que té encomanades l'equip de govern d'un municipi i també el seu acompliment. Al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs podeu consultar el pressupost municipal i el resultat de l'execució dels pressupostos dels anys anteriors.

 

  • Les ordenances fiscals són el conjunt de tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials que aprova l'Ajuntament. Entre les més importants hi ha l'IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua. També regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals o la de la zona blava.

 

Trobareu tota la informació i dades sobre la gestió econòmica al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs