Modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de la piscina,

 

  1. que contempla una quantia per les entrades que és massa elevada, per quan hem constatat que les altres piscines municipals tenen quanties ben inferiors a la nostra,
  2. que no contempla el preu de l’entrada, quan el peticionari té un passi dels que especifica l’ordenança dita, la qual cosa seria molt interessant d’esser contemplada, doncs d’aquesta manera, els ciutadans que fossin posseïdors dels passis, tindrien la possibilitat d’aquirir entrades a un cost més reduït que el general.

 

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic. Tanmateix se’ls informa que s’obre un termini de 15 dies hàbils, a partir d’aquesta publicación a la página web, perquè qualsevol persona pugui fer les recomanacions o suggeriments que estimi adients.