modificació d'ordenances

Títol Calendari Resum Etiquetes
Modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal 25/02/2019 Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol... Ordenances Fiscals, Participació Ciutadana, modificació d'ordenances