Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable

Particpació ciutadana a les ordenaces fiscals

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable, per poder repercutir a tarifa el cost de la realització del projecte “Posada en funcionament del nou dipòsit d’aigua potable al T.M de Vinyols i els Arcs”.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic.

 

Vinyols i els Arcs

Baix Camp