ordenances fiscal

Títol Calendari Resum Etiquetes
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable 15/02/2018 Particpació ciutadana a les ordenaces fiscalsPer donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’... ordenances fiscal, Comaigua