Torre de defensa

La torre de defensa forma cos amb la casa de Cal Torrell, actualment Casa de la Vila.

És de planta rectangular de 6 x 6,40 metres, i uns 12 metres d'alçada. Està ben conservada. Té murs de maçoneria, arrebossats, cantonades i matacans, un a cada cara, de pedra picada. Pisos amb voltes de maons, probablement construïts més tard, quan es va construir l'actual ajuntament, adossat a la torre, que té arcs i voltes de factura similar.

L'origen de la torre és possiblement d'origen tardomedieval, tot i que l'edifici és dels segles XVI-XVII. La torre la va fer construir Francesc Torrell i Pradell l'any 1560. Seguí el mateix camí que l'actual casa de la Vila, i va pertànyer a les famílies Folc i Nicolau, abans de passar a ser propietat municipal.

Durant la guerra de 1936-39 va fer les funcions de presó. Fa pocs anys s'hi descobriren uns pergamins i llibres guardats allí, probablement a causa de la guerra.