Habitatges del nucli antic

Conjunt de cases residencials del poble de Vinyols  i els Arcs de gran antiguitat i amb gran atractiu històric. La majoria s’utilitzen com a residència i estan en mans de particulars. En aquest carrer hi trobem un conjunt arquitectònic  interessantíssim que inclou fins a quatre edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i que consten en l’inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Entre ells són d’especial interès Cal Sabater i Cal Cabrer, situats als números 4-6 i 8 respectivament. També estan catalogats els habitatges dels números 16 i 23.

Una mica més amunt hi trobem les cases del Carrer del Carme 18 i 20 i la del Carrer Tinent del Rei, 2. Totes elles estan catalogades com a Bé cultural d'Interès Local.

Algunes cases han estat restaurades però conserven els trets característics de les construccions del s segles XV i XVI.