La Fontcoberta (Castell dels Arcs)

Les restes del que hauria estat el castell dels arcs es troben al nord de la nova carretera que uneix els municipis de Salou i Cambrils dins del terme municipal de Vinyol i els Arcs. A l'indret s'han trobat restes de murs de quasi un metre d'amplada fets de pedra lligada amb morter. Aquestes estructures havien format part d'un petit mas d'èpoques recents, actualment abandonat.

A l'oest d'aquest mas hi ha un camí que duu a la Font coberta, d'època medieval, que possiblement és l'únic vestigi físic del castell dels Arcs. Es tracta d'una font coberta per una volta feta de pedres i morter actualment eixuta pels canvis del nivell freàtic.

Notícies històriques

Fortalesa documentada el 1194. Segons Català Roca "vora mar, resten les ruïnes del castell dels Arcs". No es pot parlar de l'origen del terme amb precisió. Els Arcs consta com a part del terme de Cambrils en una carta de poblament de 1152, però poc desprès, sota la senyoria de la família Arcs se'n es desvincularia definitivament. La família Arcs foren propietaris del castell des de la segona meitat del segle XII (l1154, data probable de construcció del castell) fins el 1243. La fusió dels termes dels Arcs i de Vinyols en una unitat administrativa i jurisdiccional va tenir lloc l'any 1339. El municipi dels Arcs va desaparèixer al segle XV.

En una intervenció arqueològica recent, duta a terme en 2009, s'hi han trobat estructures muràries que podrien tenir relació amb el poblat medieval/modern de Sant Joan dels Arcs. A més, també es va documentar una gran estructura defensiva amb murs atalussats, bastida en maçoneria, datada en època moderna (XVI-XVII)

Catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

Font: Inventari del patrimoni arquitectònic. Generalitat de Catalunya.