torre de defensa

Títol Calendari Resum Etiquetes
Torre de defensa 26/04/2017 La torre de defensa forma cos amb la casa de Cal Torrell, actualment Casa de la Vila.És de planta rectangular de 6 x 6,40... Cultura, patrimoni, espais d'interès, torre de defensa, Cal Torrell, Casa de la Vila