població

Títol Calendari Resum Etiquetes
Característiques i situació 24/04/2017 ESTADÍSTICA  Alçada: 95.00 mHabitants: 2.300Superficie: 10.00 km2Etimologia: Prové del llatí vineola o potser de vinyol o ... Informació general, situació geogràfica, població, nuclis, estadística