AFA - escola santa caterina - ensenyament - comunitat educativa -

Títol Calendari Resum Etiquetes
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA SANTA CATERINA -AFA- 31/10/2023   Associació que treballa per manteniruna bona coordinacióentre les famílies i la comunitat educativa.Fomenta la... AFA - escola santa caterina - ensenyament - comunitat educativa -