ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA SANTA CATERINA -AFA-

 

 

Associació que treballa per mantenir

una bona coordinació

entre les famílies i la comunitat educativa.

Fomenta la participació,

el compromís i la implicació de les famílies

en l’educació dels seus fills i filles.

S’organitzen i es gestionen

les activitats extraescolars, el servei d’acollida,

les activitats formatives, festes, roba esportiva,

casals, projectes diversos…activitats

que afavoreixin la conciliació familiar

amb una bona oferta educativa.

 

Contacte: afasantacaterina@gmail.com