Serveis de la piscina municipal

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de la piscina,

 

  1. que no es contempla una diferent quota per les persones que vulguin adquirir un passi familiar i el lot d’entrades, i això seria molt interessant que es fes d’aquesta manera, perquè els ciutadans podrien tenir a casa entrades per si les necessiten per familiars o amics que vulguin entrar-hi.
  2. no està resultant positiva l’expedició de lots d’entrades independents, perquè hi ha persones que en fan un ús indegut i això es vol evitar.

 

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic. Tanmateix se’ls informa que s’obre un termini de 15 dies hàbils, a partir d’aquesta publicación a la página web, perquè qualsevol persona pugui fer les recomanacions o suggeriments que estimi adients.

 

 

Vinyols i els Arcs

Baix Camp