Coorperativa Agrícola

Antiga cooperativa on s’elaborava l’oli de les olives collides per la pagesia de la població, especialment en tot el procés d’obtenció de l’oli. Els antics cups del celler, encara estan presents en l’escenari de les instal·lacions.

La Cooperativa és el lloc on els agricultors posen en comú els seus recursos. En aquests cas, les olives, on els pagesos recullen les olives de les seves oliveres i les porten a la Cooperativa on aquestes es molen i després es baten, de manera que la pasta resultant és fina i la quantitat d’oli que se’n pot extreure és superior. A continuació, aquesta pasta es centrifuga i se’n separa la part líquida (oli) de la sòlida (pinyola). L’oli obtingut es guarda en depuradors d’acer inoxidable perquè es pugui despendre de les possibles impureses i, a continuació, es filtra. Tota aquest procés passa per uns controls de qualitat.

Finalment, un cop s’ha obtingut l’oli verge extra, aquest s’envasa i s’etiqueta a la mateixa Cooperativa, llest ja per ser portat a la botiga i vendre’l.

L'edifici de la cooperativa està actualment en projecte de rehabilitació i acollia el local social amb un bar i cinema.