Casa Torrell (Casa de la Vila)

L'antiga casa comunal estava al número 27 del carrer Major. L'edifici de l'actual ajuntament fou construït per la família Torrell probablement a finals del segle XVI. Al marc de l'entrada figura l'escut de la casa. A mitjan segle XVII esdevingué propietat de la família Folc, que s'establí a la vila. Des d'aleshores fou coneguda com a la "casa gran de Folc".

A final de segle XVIII passa a ser propietat de la família Nicolau. L'any 1859 era del tinent general D. de los Ríos, i el seus hereus van vendre l'edifici a la corporació municipal en 1884.

Es tracta d'una gran casa amb porta d'arc amb llinda, de carreus encoixinats. Pati ample, escala amb petites voltes decorades amb guirnaldes, de començaments del segle XX. Als racons, tosques figures al·legòriques. Baixos amb arcades i voltes, de maons principalment. Pis principal amb grans sales, amb sól de ceràmica, amb dibuix del tipus Poblet. La part inferior ha estat objecte d'importants transformacions. La torre forma cos amb la casa.

(FONT: Mapa de recursos culturals. Diputació de Tarragona)