Canvi de lluminàries a la urbanització Bonsol

Canvi de lluminàries a la urbanització Bonsol

 

L’Ajuntament ha posat en marxa la 1a fase de la col·locació de noves lluminàriesa la urbanització Bonsol. El primer semestre de l’any vinent es farà la següent fase i, d’aquesta manera, tot el municipi complirà la normativa vigent d’eficiència energètica en matèria de lluminàries municipals.