Som Vila Florida

Vinyols i els Arcs s'ha incorporat al projecte Viles Florides que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)  i que distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. Un jurat format per fins a nou professionals qualificats dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme i altres àmbits relacionats amb el programa designats per la CHOC visita i valora periòdicament les viles florides i atorga distincions i premis en funció de les bases del programa.

Amb la incorporació del nostre municipi des d'aquest 2018, Viles Florides fa un reconeixement al recorregut i les accions que hem dut a terme  per a la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i turistes.

El nostre és un poble en el que destaca la convivència d'espais verds i racons florits durant totes les èpoques de l'any amb un concepte urbanístic orientat al predomini dels vianants i les àmplies places enjardinades i arbrat que són punt de trobada dels vilatans.