Som Vila Florida

Vinyols i els Arcs es va incorporar al projecte VILES FLORIDES l’any 2018. Aquesta iniciativa la promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds.


Viles Florides fa un reconeixement al recorregut i les accions que hem dut a terme per a la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i turistes.


El nostre és un poble en què destaca la convivència d'espais verds i racons florits durant totes les èpoques de l'any, amb un concepte urbanístic orientat al predomini dels vianants i les àmplies places enjardinades, que són punt de trobada dels vilatans.


El treball per anar creixent de manera sostenible en el nostre municipi, a la vegada que embellim i fem més participatius els nostres convilatans en el respecte i la cura de totes les zones verdes, espais comuns i educació mediambiental, són els aspectes motivadors per formar part del projecte de VILES FLORIDES.


Aquest projecte, iniciat l’any 2018, que ens va distingir amb “Dues flors d’honor”, es va mantenir l’any 2020, i el 2022 el vam veure créixer amb “Tres flors d’honor”, que mantenim fins a l’actualitat.


La nostra tasca al capdavant del Consistori, la gran labor de la brigada municipal i la participació i implicació dels nostres convilatans, han fet possible que avui dia siguem mereixedors d’aquestes “Tres flors d’honor”.


Seguirem treballant perquè aquest reconeixement perduri durant molts anys.