Vigilància nocturna al municipi

Vigilància nocturna al municipi

La setmana passada es va començar a realitzar la vigilància nocturna a tot el municipi, a càrrec d’una empresa de seguretat privada.

Des de l’Ajuntament, s’ha pres aquesta decisió per vetllar per la seguretat de totes les vinyolenques i els vinyolencs i per tal de complementar la vigilància rural que ja fa temps que es du a terme.