Els infants menors de 14 anys ja poden sortir al carrer a partir de demà, diumenge 26 d'abril

Els infants menors de 14 anys ja poden sortir al carrer a partir de demà, diumenge 26 d'abril

Després de 6 setmanes de confinament, les nenes i els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer durant tota la vigència de l’estat d’alarma, segons ordre del Ministerio de Sanidad, i tenint en compte les següents normes:

  • el passeig diari pot durar un màxim d’1 hora, entre les 9.00h i les 21.00h
  • els infants, un màxim de 3, han d’anar acompanyats d’1 adult (progenitor, persona amb qui convisquin o persona al càrrec amb autorització)
  • durant la sortida, no es pot superar la distància d’1km respecte al domicili de l’infant, ja sigui en zona urbana o rural
  • mentre duri el passeig, s’haurà de mantenir una distància d’almenys 2 metres amb tercers
  • no poden sortir els menors amb símptomes o en període de quarantena o que hagin estat en contacte amb algú amb símptomes o diagnosticat
  • no està permès l’accés a parcs infantils ni a instal·lacions esportives
  • i, en tots els casos, s’han de complir les mesures de prevenció i higiene recomanades.

Respecte als joves d’entre 14 i 18 anys, segons el Reial decret 492/2020, poden desplaçar-se sense acompanyant ja que estan autoritzats a realitzar les mateixes activitats permeses en l’estat d’alarma que els adults (anar a comprar productes de primera necessitat i medicaments).

Tot seguit us enviem una informació en dibuixos perquè la llegeixin les nostres vinyolenques i vinyolencs més petits de 14 anys, per tal que siguin ells mateixos qui preguin les mesures de prevenció adients en cada cas.

#JoActuo

#TotAniraBe