Deute zero

26/10/2023 Hisenda

Deute zero

 

AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS

DEUTE ZERO

L'Ajuntament de Vinyols i els Arcs ha aconseguit reduir el seu deute a zero. Això ha estat possible gràcies a la bona gestió del consistori, les inversions encertades, els projectes concrets i el deute contingut.

Les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a tancament de 2022, confirmen el bon govern i la bona administració de l'Ajuntament.

Encara que per motius puntuals, com va ser la pandèmia, que va fer augmentar la despesa social, o l'augment de la inflació, que va repercutir als costos de l'Ajuntament, Vinyols i els Arcs ha sabut superar aquests obstacles assolint deute zero a les seves arques.

 

Per a més informació consulteu l’enllaç:

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/cuanto-debe-tu-ayuntamiento-asi-ha-cambiado-la-deuda-de-los-consistorios-DN17297631#pk_campaign=MASwpn&pk_kwd=%C2%BFCu%C3%A1nto+debe+tu+ayuntamiento%3F+As%C3%AD+ha+cambiado+la+deuda+de+los+consistorios