Acord de col·laboració de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs amb el CEE Sant Rafael

Acord de col·laboració de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs amb el CEE Sant Rafael

 

L’Ajuntament de Vinyols i els Arcs ha signat un acord de col·laboració amb el CEE Sant Rafael de Tarragona de la @dipta_cat mitjançant el qual, un alumne matriculat al Programa de formació i inserció (PFI) d’auxiliar de vivers i jardins ha realitzat la formació a la brigada municipal, amb un total de 180 hores de pràctiques.

 

Aquesta col·laboració s’emmarca en l’esperit de l’Ajuntament d’ajudar les persones amb necessitats educatives especials a viure una experiència laboral real i que millorarà la seva ocupabilitat.

 

La Regidora de Benestar i Família, el Cap de Brigada i el Tutor de l’alumne han valorat molt positivament el seu treball en tots els àmbits de les feines que ha realitzat.