Serveis Municipals, Medi Ambient i Agricultura.

Regidor responsable:

Gabriel Pagès i Sabaté

 

 gabrielpages@vinyols.cat

 

Competències i funcions:

Control i gestió en matèria de salubritat, recollida i gestió dels residus municipals i manteniment de camins rurals.

Suport a la pagesia i l'activitat del sector primari.

 

Subscriure a