Regidories

Els regidors, els equipaments, els serveis i la informació d'interès per a la ciutadania, organitzats per àrees temàtiques

Regidor responsable:Alcalde - President Arnau Guasch i Girona                arnauguasch@vinyols.cat  Competències i funcions:Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal.Aprovació del planejament general urbanístic i atorgament de llicències d'obres.Organització d'...
Regidora responsable:Emilia Martínez i Moreno emimartinez@vinyols.cat Competències i funcions:Gestió pressupostària, intervenció i tresoreria, control de l'execució del pressupost i de l'estat dels ingressos i les despeses de la hisenda municipal.Serveis en matèria de protecció, promoció i...
Regidor responsableXavi Gallego Aguirre xavigallego@vinyols.cat  Competències i funcions:Redacció i implementació del Pla Local de Joventut.Activitats festives i organització de la Festa Major d'estiu de Sant Joan i la Festa Major de Santa Caterina. 
Regidora responsableAntonieta Freixas Farran antonietafreixas@vinyols.cat Competències i funcions:Igualtat entre homes i dones i lluita per l'erradicació de les violències masclistes.  Polítiques per a la diversitat sexual, afectiva i de gènere i la promoció dels drets de les persones LGBTI al...
Regidora responsable:Marta Aubaó i Moix martaaubao@vinyols.cat  Competències i funcions:Organització i promoció de les activitats culturals.Coordinació dels canals de comunicació, tot vetllant per la seva pluralitat i rigorositat.Gestió de la llar d'infants municipal, manteniment i suport als...
Regidor responsable:Gabriel Pagès i Sabaté  gabrielpages@vinyols.cat Competències i funcions:Recursos nets d'energies de fonts naturals i inesgotables.Anàlisi de canvi climàtic al municipi produïda per l'activitat humana.Manteniment de camins rurals que formen part del domini públic viari.Suport a...
Subscriure a