Regidories

Els regidors, els equipaments, els serveis i la informació d'interès per a la ciutadania, organitzats per àrees temàtiques

Regidor responsable:Alcalde - President Arnau Guasch i Girona                arnauguasch@vinyols.cat  Competències i funcions:Aprovació del planejament general urbanístic i atorgament de llicències d'obres.Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal. 
Regidora responsable:Emilia Martínez i Moreno emimartinez@vinyols.cat Competències i funcions:Gestió pressupostària, intervenció i tresoreria, control de l'execució del pressupost i de l'estat dels ingressos i les despeses de la hisenda municipal.Serveis en matèria de protecció, promoció i...
Regidor responsable:Gabriel Pagès i Sabaté  gabrielpages@vinyols.cat Competències i funcions:Control i gestió en matèria de salubritat, recollida i gestió dels residus municipals i manteniment de camins rurals.Suport a la pagesia i l'activitat del sector primari. 
Regidora responsable:Marta Aubaó i Moix martaaubao@vinyols.cat  Competències i funcions:Organització i promoció de les activitats culturals.Coordinació dels canals de comunicació, tot vetllant per la seva pluralitat i rigorositat.Gestió de la llar d'infants municipal, manteniment i suport als...
Regidor responsable:Joan Llaveria i Vidiella joanllaveria@vinyols.cat  Competències i funcions:Organització d'esdeveniments esportius, gestió dels equipaments esportius municipals (gimnàs, pavelló i piscina) i promoció de l'esport.Organització i gestió dels processos participatius i consultes a la...
Regidora responsableTeresa Garcia Martínez  teregarcia@vinyols.cat  Competències i funcions:Regidoria dedicada a les activitats festives i l'organització de la Festa Major d'estiu de Sant Joan i la Festa Major de Santa Caterina.Promoció dels actius turístics del municipi.  
Regidor responsableJoan Viso i Gili joanviso@vinyols.cat  Competències i funcions:Redacció i implementació del Pla Local de Joventut.Foment del sector econòmic i el teixit productiu del municipi.Organització i promoció de la Jornada Gastronòmica de la Samfaina i de la ruta del Pintxo vinyolenc.
Regidora responsableAntonieta Freixas Farran antonietafreixas@vinyols.cat Competències i funcions:Coordinació amb els cossos de seguretat per garantir l'ordre públic, l'exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania i la seguretat ciutadana.Vigilància del compliment de les ordenances...
Subscriure a