Mobilitat i Seguretat Ciutadana

Regidora responsable

Antonieta Freixas Farran

 

antonietafreixas@vinyols.cat

 

Competències i funcions:

Coordinació amb els cossos de seguretat per garantir l'ordre públic, l'exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania i la seguretat ciutadana.

Vigilància del compliment de les ordenances municipals i la seguretat viària.

Subscriure a