Igualtat i polítiques de gènere, Medi ambient, Mobilitat i Seguretat ciutadana

Regidora responsable

Antonieta Freixas Farran

 

antonietafreixas@vinyols.cat

 

Competències i funcions:

Igualtat entre homes i dones i lluita per l'erradicació de les violències masclistes.  Polítiques per a la diversitat sexual, afectiva i de gènere i la promoció dels drets de les persones LGBTI al municipi.

Garantir la sostenibilitat del medi ambient i els seus recursos naturals com a objectiu de desenvolupament sostenible.

Control i gestió en matèria de salubritat, recollida i gestió de residus municipals.

Coordinació amb els cossos de seguretat per garantir l'ordre públic, l'exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania i la seguretat ciutadana.

Vigilància del compliment de les ordenances municipals i la seguretat viària.

Subscriure a