Governació, Personal, Urbanisme i Esports

Regidor responsable:

Alcalde - President Arnau Guasch i Girona

               

 arnauguasch@vinyols.cat

 

 

Competències i funcions:

Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal.

Aprovació del planejament general urbanístic i atorgament de llicències d'obres.

Organització d'esdeveniments esportius, gestió dels equipaments esportius municipals (gimnàs, pavelló i piscina) i promoció de l'esport.

 

 

Borses de treball
Normes subsidiàries del Planejament Urbanísitc del municipi de Vinyols i els Arcs. CONSULTA DE DOCUMENTS
Subscriure a