Instruccions per donar d'alta un habitatge d'ús turístic

Per donar d’alta un habitatge d’ús turístic (HUT) heu de fer servir el següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00008

El lloc web al qual us dirigeix us demanarà, en primer lloc, el municipi al qual pertany l’habitatge i, després, us redireccionarà al model de sol·licitud electrònica.

Més informació a:

https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/professionals_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_empreses_turistiques_allotjament/emo_habitatges_us_turistic/

Cal que tingueu en compte que, per signar electrònicament aquesta petició, heu de tenir identificació electrònica o bé donar-vos d’alta a l’IDCAT Mòbil, un procediment ràpid, fàcil i totalment segur.

La taxa per donar l’alta és de 40€

Podeu fer d'ingrés a La Caixa o el BBVA.

Contacteu amb l'Ajuntament al correu electrònic info@vinyols.cat i us facilitarem els números de compte.

Així mateix, podeu trobar tota la informació sobre la vostra activitat a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Per a més informació o aclariments podeu contactar amb:

Pere Blasco Chabaud
Dptm. de comptabilitat i intervenció
Ajuntament de Vinyols i les Arcs
tel. 977850461 – fax 977851220

Documents associats: