Instruccions per donar d'alta un habitatge d'us turístic

Per donar d’alta un habitatge d’ús turístic (HUT) heu ser fer servir el següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012

El lloc web al que us dirigeix us demanarà en primer lloc el municipi al qual pertany l’habitatge i després us redireccionarà al model de sol·licitud electrònica.

Cal que tingueu en compte que per signar electrònicament aquesta petició heu de tenir identificació electrònica o bé donar-vos d’alta a l’IDCAT Mòbil, un procediment ràpid, fàcil i totalment segur.

La taxa perdonar l’alta és de 40€

Podeu fer d'ingrés a La Caixa o el BBVA.

Contacteu amb l'Ajuntament al correu electrònic aj.vinyols@altanet.org i us facilitarem els números de compte.

 

Així mateix, podeu trobar tota la informació sobre la vostra activitat a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Adjunts hi trobareu els formularis per complementar la sol·licitud.

Per més informació o aclariments podeu contactar amb:

Pere Blasco Chabaud
Dptm. de comptabilitat i intervenció
Ajuntament de Vinyols i les Arcs
tel. 977850461 – fax 977851220

Documents associats: